Hasła rzeczowe

Antyk

"Antyk", podtytuł: „Kwartalnik polityczny neoprawicy”, pismo wydawane 1986-1989 w Lublinie przez Wydawnictwo Antyk; nr 1/2 jako organ Oddziału Lubelskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość i kontynuacja pisma „Gazeta Polityczna”. Nazwa „Antyk” nawiązywała do funkcjonującej w ramach Armii Krajowej struktury przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej.

Ukazało się 5 zeszytów w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku, później na offsecie w Komorowie k. Warszawy, Lublinie, Kętach k. Bielska-Białej. Nakł. do 1 tys. egz. Wychodziło nieregularnie: nr 1/2 – 1986, nr 3/4, 5, 6 – 1988, nr 7 – 1989.

Założycielami i redaktorami pisma byli Marcin Dybowski (redaktor naczelny) i Marek Derewiecki. Współpracowali: Zofia Zańko, Andrzej Kołakowski, Grzegorz Sieczkowski, Jacek Królikiewicz, Stefan Kurowski, Jan Parys, Roger Scruton, Ryszard Legutko, Jarosław Markowski.

Tematyką pisma było definiowanie założeń politycznych prawicy w Polsce, promowanie idei wolnego rynku i kapitalizmu, dyskusje wokół idei, sytuacja współczesnego Kościoła katolickiego; publikowano materiały historyczne. Nr 6 poświęcony był postaci i twórczości George’a Orwella; nr 7 – sylwetce i filozofii Józefa Marii Bocheńskiego. Nowością w piśmie podziemnym było zamieszczanie reklam. „Antyk” wspierała Fundacja Jagiellońska z Wlk. Brytanii.

Z pismem związana była Biblioteka Konserwatysty (sygnowana wizerunkiem ks. Adama Jerzego Czartoryskiego), w ramach której w l. 1988-1989 wydano: Alain Besançon, ''Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR'', Hugh Seton-Watson, ''Rosyjski nacjonalizm w ujęciu historycznym'', Friedrich August von Hayek, ''Wielka utopia'' [''i''] ''Wolność ekonomiczna i rząd reprezentatywny'', Józef Maria Bocheński, ''Katastrofa pacyfizmu''.

W 1991 podjęto kontynuację pisma (od nr. 8).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry