Hasła rzeczowe

Antykolaborant

"Antykolaborant", podtytuł: „Niezależne pismo prosolidarnościowe województwa wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha”, wydawane XI 1983 – II 1986 w Wałbrzychu, powstałe z inicjatywy osób związanych z „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Województwa Wałbrzyskiego; od nr. 5 (1985) wydawane przez Niezależną Kooperatywę Wydawniczą im. Alicji i Wojtka Stańczaków, od nr. 1 (1986) przez Niezależną Oficynę Wydawniczą im. Stańczaków (A. i W. Stańczak jako jedni z pierwszych w Wałbrzychu zostali skazani wyrokiem Sądu Wojskowego z art. 48 Dekretu o stanie wojennym na karę 3,5 roku więzienia).

Ukazało się 17 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie ok. 50 egz.; wychodziło nieregularnie; cena egz.: w Regionie bezpłatne, poza Regionem 25 zł.

Osobą spinającą organizacyjnie i merytorycznie działalność pisma była Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz: pisała teksty na podstawie informacji dostarczanych przez kurierów, przygotowywała matryce, zlecała druk (m.in. Czesław Wiliński), zajmowała się kolportażem. Większość współpracowników pisma nie znała się ani nie miała ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Pismo zamieszczało informacje bieżące z Regionu i kraju, komunikaty i oświadczenia związkowe; sporadycznie pojawiała się publicystyka, opracowania historyczne, wywiady, satyra, poezja i proza.

Kolportaż: woj. wałbrzyskie i próby kolportażu w innych dużych ośrodkach miejskich: Wrocławiu, Łodzi, Krakowie.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry