Hasła rzeczowe

Antymantyka

"Antymantyka", podtytuł: „Magazyn Federacji Młodzieży Walczącej”, pismo wydawane nieregularnie w Gdyni V 1988 – 10 XI 1990 (początkowo związane z regionem gdańskim FMW, wiosną 1989, po utworzeniu nowego regionu Federacji: Pomorze Wschodnie, z głównym ośrodkiem w Gdyni), tytułem nawiązujące do ukazującej się 1985–1986 w oficjalnym obiegu gazetki uczniów IV LO w Gdyni, zlikwidowanej z polecenia władz szkolnych w wyniku interwencji KW PZPR. Dla podkreślenia ciągłości nr 1 ukazał się jako nr 5(1). Od nr. 9 (1988) motto: ''Nie ma Solidarności bez Niepodległości''. Od nr. 22 pismo regionalne.

Ukazało się 30 nr., drukowanych głównie na offsecie (nr 1 z matryc białkowych) w wydawnictwie Solidarności Walczącej w nakładzie 8–15 tys. egz. Nr 15 (wydrukowany bez nr.) wydano w 198. rocznicę Konstytucji 3 Maja, nr 30 (1990) wydano wspólnie z nr. 2 gdańskiego pisma „Solidarność i Niepodległość”. Później wydano 2 nr. okolicznościowe: nr 35 (z 15 IX 1992), prezentujący uchwały z konferencji programowo-organizacyjnej FMW odbywającej się w Krakowie, i nr 36 (z 30 IV 2008), wydany wspólnie z nr. 116 „Monitu” z okazji 20. rocznicy strajków 1988.

W składzie redakcji: Mariusz Roman (uczeń klasy maturalnej IV LO w Gdyni, założyciel i redaktor naczelny, autor artykułów, ps. Hubal), Grzegorz Bonk, Krzysztof Bronk, Andrzej Czaplicki, Zbigniew Justa.

Opublikowano większość dokumentów FMW Regionu Pomorze Wschodnie i KK FMW, materiały nt. ruchu niepodległościowego w Polsce, informacje dot. rządu RP na Uchodźstwie i oświadczenia prezydenta RP na Uchodźstwie, informacje o najważniejszych inicjatywach opozycji młodzieżowej w Trójmieście i regionie oraz komentarze polityczne, prezentowano problemy nurtujące młodzież szkolną, studencką i robotniczą.

Kolportowane głównie w szkołach średnich Gdyni oraz innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, Rumi, Gdańsku i Sopocie. Cena egz. 50 zł.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry