Hasła rzeczowe

Aplauz

„Aplauz”, pismo wydawane przez studentów politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członków NZS; III – XI 1981, podtytuł: „Pismo określonych sił Wydziału Prawa UJ”, od V/VI „Pismo określonych sił Instytutu Nauk Politycznych UJ”; było to satyryczne nawiązanie do języka komunistycznej propagandy. Ukazało się 5 n-rów, w tym łączony nr 3/4 (z V/VI), obj. 17–37 s., format A4 i A5 (nr 5), druk na powielaczu (n-ry 1B–3/4) i offsecie (nr 5), nakł. 300–1 tys. egz.; numeracja ciągła, miesięcznik, wychodziło regularnie (przerwa podczas wakacji). Druk (wg stopki red.): nr 3/4 – Powielarnia NZS UJ, nr 5 z XI – Zakłady Poligraficzne Niezależnej Oficyny Studentów. W redakcji: Jerzy Skoczylas (redaktor odpowiedzialny), Roman Graczyk (nr 1–2), Wojciech Siemaszkiewicz, Marek Bankowicz. Pismo o charakterze publicystycznym, redagowane w satyrycznym tonie. Komentowano bieżące wydarzenia w kraju i regionie, dyskutowano o strategii i programach ruchów opozycyjnych, publikowano materiały historyczne, wspomnieniowe oraz biograficzne; przedruki (Alain Besancon w tłum. Adama Jackowskiego, Józef Tischner, Leszek Kołakowski, Georg Orwell), wywiady (z Leszkiem Nowakiem, Lilianną Batko), wiersze. Prowadzono stałe rubryki, m.in.: „Klub Liberałów im. M. Moczara”, „Kronika Odnowy” i „Humor zagraniczny”, w której dowcipnie komentowano działalność partii i organizacji komunistycznych z całego świata. Publikowano artykuły: J. Skoczylasa, R. Graczyka [ps. Piotr Kwinto], W. Siemaszkiewicza, Leszka Nowaka, Stanisława Iskry, Marka Sobolewskiego, M. Bankowicza, Jerzego Budynia, A. Jackowskiego. Artykuły członków redakcji miały prześmiewczy charakter, wyrażały ich głęboki antykomunizm. Pierwsze wydanie pisma dopuszczone do kolportażu oznaczono n-rem 1B. Według żartobliwej notatki redakcyjnej umieszczonej w n-rze 3/4, nr 1A nie ukazał się ze wzgl. na niski poziom publikacji. Pismo adresowane gł. do studentów UJ. Kolportowane w Krakowie, od nr 3/4 odpłatnie.

Paweł Goleń, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry