Hasła rzeczowe

AR

"AR", podtytuł: „Czasopismo społeczno-polityczne dla rolników”, pismo wydawane przez Mieczysława i Danutę Kaczanowskich w Szczecinie V 1984 – 15 IV 1989. Od nr. 1(9) z 1989 podtytuł: „Biuletyn Tymczasowej Krajowej Rady Rolników”, od nr. 2(10) z 1989: „Biuletyn Tymczasowej Krajowej Rady «Solidarności»”, od nr. 3(11) z 1989: „Biuletyn Krajowej Rady Rolników «Solidarność»”.

Ukazało się 12 nr. o obj. kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500–700 egz., wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: M. Kaczanowski (redaktor naczelny), Janina i Henryk Szorcowie (druk), Longin Komołowski (druk okładek); Artur Balazs i Piotr Baumgart (współpraca).

Pismo zawierało informacje nt. podatku rolnego, funduszy gminnych, problemów Kościelnej Fundacji Rolnej, realizacji porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, powstania Rady „S” RI, relacje z uroczystości dożynkowych; publikowano teksty o znaczeniu 40-lecia PRL, ogłoszonej przez władzę amnestii, fikcyjnej roli sejmu w Polsce i kolejnych rocznicach rejestracji „S”; na ostatniej stronie często zamieszczano rysunki satyryczne.

Cena egz. 30–100 zł.

 

Paweł Szulc

Opcje strony

do góry