Hasła rzeczowe

Augustowska Grupa Oporu

Augustowska Grupa Oporu, niezależna rodzinna grupa opozycyjna działająca XII 1981 – II 1982 w Augustowie i Ełku, założona i kierowana przez Juliana Grochowskiego. AGO AGO "AGO", pismo wydawane 10 V 1982 – 5 V 1984 w Gliwicach; podtytuł: „Biuletyn Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej”, od nr. 3 z dopiskiem: „przy Gliwickiej Delegaturze RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. tworzyli rodzeństwo Julian, Jerzy i Halina Grochowscy oraz blisko z nimi spokrewnione rodzeństwo Ewa i Wiesław Szwedowie.

Od początku 1982 AGO prowadziła w Augustowie i Ełku akcje stemplowania murów znakiem Polski Walczącej, rozklejania plakatów nawołujących do tworzenia grup oporu, kolportażu własnych ulotek.

4-9 II 1982 wszyscy członkowie AGO, poza H. Grochowską, zostali zatrzymani; 10 III 1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Augustowie skazał Juliana Grochowskiego w trybie doraźnym na 4,5 roku więzienia, E. i W. Szwedów na 3 lata, a Jerzego Grochowskiego uniewinnił; 11 II 1983 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa rozpatrzył rewizję nadzwyczajną i uchylił wyrok ze względu na bezprawne zastosowanie trybu doraźnego; 1 VI 1983 Sąd Rejonowy w Augustowie skazał Juliana Grochowskiego na 2 lata więzienia, E. i W. Szwedów na 1 rok, wszystkie wyroki w zawieszeniu.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry