Hasła rzeczowe

Bartek

„Bartek”, pismo wydawane nieregularnie od 30 VII 1982 do 30 V 1983 we wrocławskim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Mostostal (podtytuł: „Niezależny serwis informacyjny »Solidarności« Mostostalu”). Ukazało się 21 nr. (maszynopis powielony, obj. kilka s., format A4). Od X 1982 pismo zakładów działających w ramach Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” na wrocławskim osiedlu Tarnogaj. W redakcji Ryszard Węgrzyn. Publikowało informacje nt. działalności NSZZ „S” w przedsiębiorstwie Mostostal, a także wiadomości dot. akcji protestacyjnych wrocławskich zakładów pracy.

 

Dariusz Dąbrowski

Opcje strony

do góry