Hasła rzeczowe

Barykada

"Barykada", pismo wydawane X 1983 – VI 1989 przez Tymczasową Komisję Terenową „S” w Pionkach; podtytuł: „Pismo Ruchu Oporu «Solidarność» Pionki”.

Ukazało się 58 nr. o obj. 12 s. w formacie A4 (od nr. 52 A5), przepisywanych na maszynie, drukowanych na powielaczu spirytusowym i białkowym; numeracja nieciągła, wychodziło nieregularnie.

Nr 1 w formie maszynopisu w 12 egz. (ze zdjęciem Lecha Wałęsy), dla kamuflażu wydany jako nr 13; nr. 1-3 drukowano na plebanii parafii św. Barbary, kilkanaście następnych (przez ok. 1 rok) w mieszkaniu emerytowanego lekarza weterynarii Stanisława Figurskiego w Pionkach (nakł. 150-180 egz.), od końca 1984 we wsi Ursynów k. Brzózy w mieszkaniu zaprzysiężonego przez podziemie chorążego WP (na rencie) Zbigniewa Siniora.

W składzie redakcji: ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisław Sikorski (główny redaktor), Józef Mąkosa, Konrad Sałagan (pomysłodawca tytułu), ks. Jerzy Dziułka. W drukowaniu pisma uczestniczyła rodzina Siniorów (rodzice Zbigniewa, brat i babcia). Współpraca: grupy podległe TKT „S” w Pionkach: Mur, Inżynierzy (Mirosław Bordziłowski, Zbigniew Szałabaj, Roman Wiśniewski) i współpracujący z nią Zdzisław Maszkiewicz (dostarczał informacji z Zakładów Tworzyw Sztucznych Pronit), młodzieżowa grupa Stara Kolonia.

Zamieszczano artykuły o tematyce społeczno-politycznej, historycznej.

Kolportowane w Kozienicach, Pionkach, Radomiu, Zwoleniu.

Marek Wierzbicki

Pionki, Region Ziemia Radomska

Opcje strony

do góry