Hasła rzeczowe

Bez Debitu

"Bez Debitu", podtytuł: „Nieregularne Pismo Literackie i Społeczno-Filozoficzne”, wydawane w Poznaniu 1983-1985.

Ukazały się 2 nr. o obj. 77-103 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu, nakład nieustalony.

W składzie redakcji: Ireneusz Adamski, Piotr Kasznia i Ryszard Krynicki.

W nr. 1 scharakteryzowano cele pisma: „Chcemy [...], żeby «Bez Debitu» było rodzajem pomostu zarówno między twórczością krajową i emigracyjną, jak i między historią współczesną [...] oraz teraźniejszością”. Opublikowano m.in. wiersze Stanisława Barańczaka, Romana Chojnackiego (ps. Ludwik Piechocki), Lecha Dymarskiego, Ryszarda Krynickiego, Barbary Sadowskiej, Leszka Sobockiego, Adama Zagajewskiego, Tadeusza Żukowskiego (ps. Jerzy Jastrząb) oraz Bertolda Brechta i Jűrgena Fuchsa (w tłum. R. Krynickiego). Nr 1 dot. twórczości Jerzego Andrzejewskiego; opublikowano rozmowę z pisarzem (przeprowadzoną w 1979), artykuł Aleksandra Wata o książce ''Miazga'' oraz mowy wygłoszone podczas pogrzebu J. Andrzejewskiego. Nr 2 dot. twórczości Georga Orwella. Opublikowano w nim fragmenty ''Hołdu dla Katalonii'' i artykuł ''Dlaczego piszę''. Zamieszczono również artykuły o tematyce gospodarczej, politycznej, społecznej, literackiej i filozoficznej. Częściowo były to przedruki z wydawnictw emigracyjnych; opublikowano m.in. artykuły Witolda Gombrowicza, Clauda Jannoud, Józefa Mackiewicza, Leszka Nowaka, Karla R. Poppera i Dominique de Roux.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry