Hasła rzeczowe

Bez Dekretu

„Bez Dekretu”, podtytuł: „Pismo członków i sympatyków «Solidarności»”, wydawane XI 1984–1989 w Krakowie. Ukazały się 22 n-ry (oraz dodatek fotograficzny poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce) o obj. 62–72 s. w formacie A5, drukowane na offsecie (m.in. przez Władysława Kucharza w Drukarni im. W.L. Anczyca w Krakowie). Założyciele pisma: Maria de Hernandez-Paluch (do VII 1986 redaktor nacz., ps. Agatka, Konrad Struga), Jacek Marchewczyk (doradca polityczny), Barbara Zientarska (koordynator druku, ps. Kaśka). W składzie redakcji w różnych okresach: Maciej Piotr Prus (do 1987) i Radosław Nowak (ps. Bruno, do IX 1986) – z-cy redaktora nacz.; od n-ru 16 z 1987 Roman Graczyk i Lesław Maleszka. Autorzy: Jerzy Surdykowski (ps. Krzysztof Jeżewski), Andrzej Gaberle (ps. Hubert Wroński), Edmund Osmańczyk, Andrzej Szczypiorski, Marek Sobolewski, Ewa Berberyusz. Przedstawiciele pisma za granicą: Agnieszka Kołakowska (od 1985), M. de Hernandez-Paluch (od 1987) i współpracujący z pismem Bogusław Sonik. W zamierzeniu pismo miało być miesięcznikiem, od 1986 wychodziło nieregularnie.

Zamieszczano materiały programowe, wywiady, publicystykę społ.-polit., ze szczególnym uwzględnieniem tematyki lokalnej; teksty zdejmowane przez cenzurę z „Tygodnika Powszechnego”, m.in. Stefana Kisielewskiego, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Józefa Życińskiego, Krzysztofa Dziewanowskiego, Stanisława Stommy. W każdym n-rze publikowano wiersze, m.in. Tomasza Jastruna, Leszka Szarugi, Krzysztofa Senajki, M.P. Prusa, R. Nowaka, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Jurasza, Aleksandra Rybczyńskigo, Tomasza Gluzińskiego. Pismo dotowane przez Fundusz Wydawnictw Niezależnych.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry