Hasła rzeczowe

Bez Dekretu

"Bez Dekretu", pismo wydawane XI 1984 – 1989 w Krakowie, podtytuł: „Pismo członków i sympatyków «Solidarności»”.

Ukazały się 22 nr. (oraz dodatek fotograficzny poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce) o obj. 62-72 s. w formacie A5, drukowane na offsecie (m.in. przez Władysława Kucharza w Drukarni im. W.L. Anczyca w Krakowie). W zamierzeniu pismo miało być miesięcznikiem, od 1986 wychodziło nieregularnie.

Założyciele pisma: Maria de Hernandez-Paluch (do VII 1986 redaktor naczelna, ps. Agatka, Konrad Struga), Jacek Marchewczyk (doradca polityczny), Barbara Zientarska (koordynator druku, ps. Kaśka). W składzie redakcji w różnych okresach: Maciej Piotr Prus (do 1987) i Radosław Nowak (ps. Bruno, do IX 1986) – z-cy redaktora naczelnego; od nr. 16 z 1987 Roman Graczyk i Lesław Maleszka. Autorzy: Jerzy Surdykowski (ps. Krzysztof Jeżewski), Andrzej Gaberle (ps. Hubert Wroński), Edmund Osmańczyk, Andrzej Szczypiorski, Marek Sobolewski, Ewa Berberyusz. Przedstawiciele pisma za granicą: Agnieszka Kołakowska (od 1985), M. de Hernandez-Paluch (od 1987) i współpracujący z pismem Bogusław Sonik.

Zamieszczano materiały programowe, wywiady, publicystykę społeczno-polityczną ze szczególnym uwzględnieniem tematyki lokalnej; teksty zdejmowane przez cenzurę z „Tygodnika Powszechnego”, m.in. Stefana Kisielewskiego, ks. Józefa Życińskiego, Krzysztofa Dziewanowskiego, Stanisława Stommy. W każdym nr. publikowano wiersze, m.in. Tomasza Jastruna, Leszka Szarugi, Krzysztofa Senajki, M.P. Prusa, R. Nowaka, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Jurasza, Aleksandra Rybczyńskigo, Tomasza Gluzińskiego.

Pismo dotowane przez Fundusz Wydawnictw Niezależnych.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry