Hasła rzeczowe

Bez Pardonu

„Bez Pardonu”, podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Grupa MPK Wrocław”, wydawane VII 1989 – V/VI 1990 przez Grupę Zakładową Solidarności Walczącej. Ukazało się 9 n-rów (nr 9 dwa razy), nr specjalny VIII 1989 (fragment oświadczenia Komitetu Wykonawczego SW z 1 VIII 1989), dodatek do nr 9; numeracja ciągła; miesięcznik, wydawany z przerwami, niekiedy numery łączone; obj. 2-4 s.; format A5, nakład 1,5–2,5 tys. egz.; druk: Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej - Jacek Janik i Robert Maurer; sitodruk, offset. W redakcji: Andrzej Wawrzeń (redaktor nacz.), Krzysztof Bieżuński (autor ps. Olek, Sąsiad, Obserwator, Rzep), Henryk Dydacki, J. Janik, Mariusz Mieszkalski, Andrzej Srokowski i Krzysztof Wypióro.

Publikowano informacje o działalności „S” w regionie oraz sytuacji w zakładzie pracy, działalności KO „S” i Solidarności Walczącej; poruszano tematykę ogólnopolską m.in. kwestię wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta; krytykowano KO „S”; domagano się wyprowadzenia struktur PZPR z MPK; publikowano też listy i sprawozdania z wydarzeń, m.in. rocznic i mszy św.; sporadycznie rysunki satyryczne i zdjęcia. Nieregularnie pojawiały się działy zatytułowane: Wiadomości organizacyjne, Wiadomości zakładowe oraz Opinie i Polemiki. Kolportaż na terenie MPK (bezpłatnie) oraz Wrocławia.

 

Marek Szajda

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry