Hasła rzeczowe

Bez Pardonu

„Bez Pardonu”, podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Grupa MPK Wrocław”, wydawane VII 1989 – V/VI 1990 przez Grupę Zakładową SW. Ukazało się 9 nr. (nr 9 dwa razy), nr specjalny VIII 1989 (fragment oświadczenia Komitetu Wykonawczego SW z 1 VIII 1989), dodatek do nr. 9; numeracja ciągła; miesięcznik, wydawany z przerwami, niekiedy nr. łączone; obj. 2–4 s.; format A5, nakł. 1500–2500 egz.; druk pod szyldem Grupa Zakładowa Solidarności Walczącej; drukowali: Robert Maurer i Jacek Janik, oprac. szaty graficznej Andrzej Wawrzeń; sitodruk, offset. W redakcji: A. Wawrzeń (redaktor nacz.), Henryk Dydacki, Jacek Janik, Mariusz Mieszkalski, Andrzej Srokowski i Krzysztof Wypióro, współpraca Krzysztof Bieżuński (autor tekstów pod ps. Olek, Sąsiad, Obserwator i Rzep). Publikowano informacje o działalności „S” w regionie oraz sytuacji w zakładzie pracy, działalności KO „S” i SW; poruszano tematykę ogólnopolską m.in. kwestię wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta; krytykowano KO „S”; domagano się wyprowadzenia struktur PZPR z MPK; listy i sprawozdania z wydarzeń, m.in. rocznic i mszy św.; sporadycznie rysunki satyryczne i zdjęcia. Nieregularnie pojawiały się działy pt.: Wiadomości organizacyjne, Wiadomości zakładowe oraz Opinie i Polemiki. Kolportaż na terenie MPK (bezpłatnie) oraz Wrocławia.

 

Marek Szajda

MPK, Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry