Hasła rzeczowe

Bez Przemocy

"Bez Przemocy", pismo wydawane we Wrocławiu X 1982 – III 1983. Od nr. 3 sygnowane przez Niezależną Grupę Non-Violance we Wrocławiu. Powstawało w środowisku skupionym wokół wrocławskiego Duszpasterstwa Akademickiego Dominik, we współpracy z działającą we Wrocławiu 1982-1983 grupą Non Violance (jej duchowym patronem był o. Ludwik Wiśniewski).

Ukazało się 6 nr. w formacie A4 i A5 o obj. 8 s., drukowanych na offsecie i powielaczu białkowym w nakładzie 350-500 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Wacław Giermek, Jerzy Legut, przy współpracy Jacka Garncarza i Sławomira Najningera; druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej.

Zamieszczano artykuły, w których podkreślano konieczność walki bez udziału przemocy i akcentowano moralny wymiar zmagań pozbawionych nienawiści; przywoływano naukę Jana Pawła II, opisywano życiowe drogi Martina Luthera Kinga i Mahatmy Gandhiego.

Kolportowano w regionie.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry