Hasła rzeczowe

BI NZS

„BI NZS”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny NZS. Informacje, dokumenty, komentarze”, pismo wydawane przez NZS Uniwersytetu Gdańskiego XI 1987 – IV/V 1989.

Ukazało się 18 nr. o obj. 2–10 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie i powielaczu (nr 2); pismo wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Andrzej Sosnowski, Jacek Jancelewicz i Grzegorz Czarnecki; druk: Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. NZS, Wydawnictwo NZS Gdańsk, Wydawnictwo Prasowe Myśl.

Zamieszczano komunikaty gdańskiego NZS oraz władz krajowych NZS, informacje i relacje dot. środowiska akademickiego, wywiady i teksty polemiczne z artykułami publikowanymi w piśmie NZS UG „Impuls”.

Kolportowane na uczelniach wyższych Trójmiasta przez członków NZS.

W czasie strajku w VIII 1988 w Stoczni Gdańskiej im. Lenina ukazywało się wydanie strajkowe o obj. 2 s. w formacie A5 (redagowane przez J. Jancelewicza na plebanii kościoła św. Brygidy w Gdańsku).

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry