Hasła rzeczowe

Biały Marsz w Poznaniu 7 IV 1989

"Biały Marsz w Poznaniu 7 IV 1989", w dniu Pracownika Służby Zdrowia, odbyła się w Poznaniu manifestacja zorganizowana przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną Służby Zdrowia „S” Regionu Wielkopolska i NZS Akademii Medycznej; przeprowadzona za zgodą władz przebiegła bez zakłóceń. Uczestnicy protestowali przeciwko sytuacji panującej w służbie zdrowia, żądali podjęcia szybkich działań w celu poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i sytuacji materialnej pracowników służby zdrowia. Manifestanci zebrali się przed Szpitalem im. J. Strusia, w imieniu organizatorów (w tym również przedstawicieli PPS, KPN) zebranych powitała Anna Grzymisławska (AM), nast. przemawiał Szczęsny Górski (Wielkopolskie Seminarium Ekologiczne) oraz przedstawiciel NZS AM. Marsz przebiegał trasą od pl. Wiosny Ludów do ul. Kościuszki przed budynek Urzędu Wojewódzkiego; wzięło w nim udział ok. 2000 osób, m.in. duża grupa studentów z transparentami NZS-u, pochód otwierały karetki sanitarne; manifestanci skandowali hasła: „Więcej leków mniej ubeków”, „Śni się Klempicz atomowy, a gdzie papier klozetowy”, „Nomenklatura na makulaturę”, „Samorządność w służbie zdrowia”, „W kraju spory i niesnaski, a gdzie wata i podpaski”, „Kurnatowska na ministra”. Na zakończenie demonstracji do zgromadzonych przemówili: A. Grzymisławska, Stanisław Zierhoffer (Szpital Kolejowy), Dariusz Godlewski (lekarz ZOZ Onkologicznego), Roman Gibowski (sanitariusz Pogotowia Ratunkowego); manifestację zakończyło odśpiewanie ''Roty''.

 

Agnieszka Łuczak

Opcje strony

do góry