Hasła rzeczowe

Biblioteka ARO

„Biblioteka ARO”, podziemne pismo Akademickiego Ruchu Oporu wydawane we Wrocławiu przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej od X 1982 do IX 1983. Ukazało się 6 nr., (nakł. 3–4 tys. egz., obj. 6–10 s., druk na powielaczu, wychodziło nieregularnie, kolportaż w środowisku akademickim Wrocławia, cena egz. 7–20 zł, format A4). W redakcji: Mirosław Jasiński, Paweł Kasprzak, Adam Lipiński, Halina Wojnarska, współpraca Krzysztof Bąkowski. Numer 1 w całości wypełnił art. Adama Michnika o sytuacji polskiej opozycji pt. Naszym celem nie może być zemsta. W numerach 2 i 3 teksty omawiające problemy gospodarcze i położenie międzynarodowe kraju. Numer 4 opublikował raport Wojskowej Prokuratury Garnizonowej omawiający wydarzenia 31 VIII 1982 w Lubinie. W numerze 5 opublikowano List otwarty Józefa Kuśmierka do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego, który został napisany w obozie internowanych w Darłówku w listopadzie 1982 r., (również jako samodzielny dodatek do nr. 6, który poświęcono konferencji jałtańskiej 4–11 II 1945).

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry