Hasła rzeczowe

Biblioteka ARO

"Biblioteka ARO", pismo Akademickiego Ruchu Oporu, wydawane we Wrocławiu przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej X 1982 – IX 1983.

Ukazało się 6 nr. o obj. 6-10 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 3-4 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Mirosław Jasiński, Paweł Kasprzak, Adam Lipiński, Halina Wojnarska, we współpracy z Krzysztofem Bąkowskim.

Każdy nr dot. innego zagadnienia. Nr 1 w całości wypełnił artykuł Adama Michnika ''Naszym celem nie może być zemsta'', o sytuacji polskiej opozycji; w nr. 2 i 3 zamieszczono teksty omawiające problemy gospodarcze i położenie międzynarodowe kraju; nr 4 zawierał raport Wojskowej Prokuratury Garnizonowej omawiający wydarzenia 31 VIII 1982 w Lubinie; w nr. 5 opublikowano ''List otwarty Józefa Kuśmierka do wicepremiera Mieczysława Rakowskiego, który został napisany w obozie internowanych w Darłówku w listopadzie 1982 r.'', wydany również jako samodzielny dodatek. Tekst ten był również samoistnym dodatkiem do nr. 6. Nr 6 poświęcono w całości Konferencji Jałtańskiej (4-11 II 1945).

Kolportowano w środowisku akademickim, odpłatnie w cenie 7-20 zł.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry