Hasła rzeczowe

BIS (Wrocław)

"BIS", pismo wydawane IV 1983 – II 1987 we Wrocławiu, podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej Dolny Śląsk”.

Ukazało się 120 wydań numerowanych oraz kilka specjalnych o obj. 2-12 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych na ramce lub powielaczu (od 1985 także techniką sitodruku) w nakładzie 500-1 tys. egz.; dwutygodnik.

Za redakcję podpisywał się najczęściej Antoni Krupisz (wspólny ps. Anny i Marka Bireckich oraz Andrzeja Myca).

Celem utworzenia pisma było przede wszystkim ewidencjonowanie działań wymierzonych przeciw społeczeństwu, miało to związek z utworzeniem przy TKK komisji ewidencjonującej łamanie praw człowieka w PRL. W 1983 podano m.in. informacje o represjach, jakie dotknęły we Wrocławiu funkcjonariuszy SB podejrzanych o współpracę z podziemiem (aresztowania, przesłuchania, zwolnienie z pracy co najmniej 60 funkcjonariuszy). W piśmie zamieszczano m.in. informacje o więźniach politycznych, akcjach protestacyjnych, sprawozdania z procesów sądowych.

Docierało do wszystkich zakładowych ogniw „S” na Dolnym Śląsku, z których, drogą zwrotną przez kolporterów, otrzymywało informacje o naruszaniu prawa. Mimo represji dotykających licznych współpracowników ukazywało się do 1987. Zaprzestano działalności w związku z prześladowaniami, jakie dotknęły A. Myca, który podjął decyzję o wyjeździe do USA.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry