Hasła rzeczowe

BiS

"BiS", początkowo tytuł „Biuletyn informacyjny”, pismo wydawane w Szczecinie 28 I 1982 – III/IV 1989, początkowo przez „S” Regionu Pomorza Zachodniego, od nr. 60 z 1986 przez Społeczny Komitet Nauki.

Ukazało się 95 nr.; jako „Biuletyn Informacyjny”: nr. 1–21 o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu; od nr. 22 z 13 XII 1982 jako „BiS” z podtytułem: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Pomorza Zachodniego”, następnie „Pismo Społecznego Komitetu Nauki. Biuletyn informacyjny «Solidarności»” (od nr. 60), o obj. 8–16 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 43 z 1985), drukowane na powielaczu i techniką sitodruku. Początkowo wydawane nieregularnie, od nr. 43 miesięcznik.

W składzie redakcji: Janusz Szaban, Danuta Kaczanowska (ps. rys), Kazimierz Jordan, Marek Tałasiewicz (ps. Jan Tatarski, jt).

Początkowo poruszano tematy związane z delegalizacją „S”, głównie regionu Pomorza Zachodniego, wprowadzeniem stanu wojennego i represjami, podano nazwiska internowanych z woj. szczecińskiego i Ośr. Odosobnienia, w których zostali umieszczeni. Problematyka pisma uległa zmianie wraz z zaangażowaniem się w prace redakcyjne M. Tałasiewicza (krytyka poczynań władz, problemy środowiska akademickiego).

Paweł Skubisz

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry