Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13119,Biskupi-Komitet-Pomocy-Potrzebujacym-w-Kielcach.html
21.05.2024, 07:04

Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym w Kielcach

Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym w Kielcach, działał od końca XII 1981; początkowo nieformalnie: księża Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976–1989) Publikacja składa się z 23 artykułów opisujących różne aspekty współpracy duchowieństwa z opozycją. rozdawali internowanym paczki żywnościowe i odzież, przekazywali listy; w V 1982 próby zorganizowania pomocy podjęli zwolnieni z internowania wiosną 1982 działacze „S” Regionu Świętokrzyskiego, 12 IX 1982 bp Stanisław Szymecki oficjalnie powołał Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym udzielający pomocy internowanym, zwalnianym z pracy za przynależność do „S” i aresztowanym ze względów politycznych oraz ich rodzinom; od 1983 pn. Biskupi Komitet Charytatywno-Społeczny.

W Komitecie działali: bp Mieczysław Jaworski, ks. ks. Aleksander Chycki, Wojciech Piwowarczyk, Stanisław Wójtowicz i inni, świeccy: Michał Chałoński, Zygmunt Kaleta, Danuta Kogut, Józef Płoskonka, Mirosława Sarna, Anna Stępień, Maria Żak Żak "Żak", podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawane III 1987 – V 1989 przez Tymczasową Komisję Międzyuczelnianą NZS w Lublinie (utworzoną 31 III 1987 w związku z reaktywowaniem działalności NZS na uczelniach Lublina; od V 1988 Międzyuczelniana Komisja NZS w Lublinie). W nr. 4-20 w winiecie skróty nazw uczelni lubelskich: AM, AR, KUL, UMCS, PL. Współinicjatorzy m.in.: Wojciech Bogaczyk i Eryk Chojnacki (z NZS KUL). i inni; porad prawnych udzielali: Wojciech Czech i Edward Rzepka; aptekę darów prowadziła Maria Marciniak-Kurowska. Magazyny i punkt wydawania darów znajdowały się w Domu Księży Emerytów przy al. IX Wieków Kielc; punkt konsultacyjny (porady prawne, pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa) w Ośrodku Pomocy Charytatywnej przy ul. Wesołej 54. Dary pochodziły z Europy Zachodniej i ze zbiórek pieniędzy organizowanych w kościołach diecezji kieleckiej.

Nieoficjalnie członkowie Komitetu kolportowali wydawnictwa podziemne, organizowali spotkania działaczy podziemia. W VI 1984 pracę Komitetu czasowo zawieszono, pod koniec 1984 otwarto ponownie punkt rozdawnictwa. W 1985, gdy skończył się napływ darów z Zachodu, Komitet zakończył działalność. Apteka leków z darów dla bezrobotnych, bezdomnych i ubogich przetrwała do początku l. 90.

Działalność Komitetu 1982-1987 była rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOS krypt. Dar.

Marzena Grosicka

Opcje strony