Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» ZOZ Lubartów

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» ZOZ Lubartów”, pismo wydawane przez KZ „S” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 6 I – 10 XII 1981; pocz. jako „Biuletyn Informacyjny”, od n-ru 10 (z VIII 1981) jako „Fakty. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lubartowie” (w stopce red.: „Biuletyn Informacyjny «Fakty»”). Ukazało się 13 n-rów, obj. 8–24 s., format A5, pocz. druk na powielaczu spirytusowym w Lubartowie, nakł. 50 egz., nast. na offsecie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (n-ry 10–12) i w Lubelskich Zakładach Graficznych (nr 13), nakł. 500–600 egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Założycielem i jedynym redaktorem był Marek Stankiewicz, przew. KZ. Pismo zamieszczało przedruki z prasy krajowej („S”, NZS i katolickiej) i zagranicznej („L’Osservatore Romano”), informacje i dokumenty KZ oraz władz krajowych „S” służby zdrowia. Kolportowane gł. wśród związkowców „S” ZOZ w Lubartowie (bezpłatnie), a od n-ru 11 (z IX 1981) częściowo także w ramach Oddziału „S” Ziemia Lubartowska (odpłatnie).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lubartów

Opcje strony

do góry