Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, pismo wydawane 4 XI 1980 – 10 XII 1981, początkowo przez MKZ Ziemia Puławska, od 20 VI 1981 przez Zarząd Oddziału Ziemia Puławska Regionu Środkowo-Wschodniego. Tytuł ze stopki red. „Solidarność Ziemi Puławskiej”. Faktycznie pismo ukazywało się pod zmieniającymi się tytułami: pocz. jako „Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, od n-ru 6 (14) z 12 II 1981 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, od n-ru 35 (43) z 20 VI 1981 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej. Region Środkowo-Wschodni”. Ukazały się 74 n-ry, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 4–5 tys. egz.; numeracja ciągła. Druk kolejno: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rolnictwa w Końskowoli, Instytut Weterynarii w Puławach. W redakcji: Apoloniusz Berbeć, Hanna Czekaj, Antoni Faber, Andrzej Hoszowski, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Małagocki, Ireneusz Ostrokólski, Czesław Stolar, Grzegorz Wołczyk, Włodzimierz Zbiniewicz. Pismo o ambicjach publicystycznych, zamieszczało artykuły dot. historii, polityki, ekonomii, problematyki społecznej. Zamieszczano ostre rysunki satyryczne; m.in. w n-rze 34 (z 11 VI 1981), na stronie tytułowej opublikowano rysunek przedstawiający niedźwiedzia o rysach Leonida Breżniewa, otoczonego przez ludzi nucących refren „jak się zbudzi to nas zje” z piosenki Stary niedźwiedź mocno śpi. Na ostatniej stronie pisma, rysunek został powtórzony wraz ze zmodyfikowaną wersją refrenu: „jak się zbudzi to... nam pomoże!”. 13 VII 1981 Prokuratura Generalna poleciła Prokuraturze Wojewódzkiej w Lublinie wszcząć śledztwo przeciwko redaktorom pisma. 8 X 1981 do Sądu Rejonowego w Puławach wpłynął akt oskarżenia przeciwko I. Ostrokólskiemu, obejmujący m.in. zarzut znieważania i wyszydzania przywódcy ZSRS. Rozprawa rozpoczęła się 7 XII 1981, kolejny termin 20 I 1982 został odroczony w zw. z internowaniem 13 XII 1981 I. Ostrokólskiego; 24 XI 1983 I. Ostrokólski został skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Kolportowane gł. przez „S” na terenie oddziału Ziemia Puławska i wśród działaczy „S” w Lublinie; dzięki publikacji satyrycznych rysunków stało się znane w całym kraju.

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry