Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» w Koszalinie

"Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» w Koszalinie", pismo wydawane w Koszalinie od IX 1980.

Format A4, drukowane na powielaczu spirytusowym w nakładzie 6 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, początkowo nienumerowane.

W składzie zespołu m.in.: Wiesław Romanowski, Tomasz Haberman, Grzegorz Stachowiak, Janusz Adamt, Grażyna Bogusz-Wolska, Tadeusz Gasztold, Magdalena Wyczyńska, Ludmiła Janusewicz (pierwszy adres redakcji: Koszalin, ul. Drzymały 1, nast.: Koszalin, ul. Zwycięstwa 137/139).

Publikowano przede wszystkim informacje o ówczesnym woj. koszalińskim: bieżących wydarzeniach, obchodach rocznic, działaniach TZR „S” Region Pobrzeże, prezentowano wywiady z regionalnymi działaczami; zamieszczano materiały o wydarzeniach i sytuacji w innych regionach kraju, artykuły publicystyczne, informacje z Krajowej Komisji Wyborczej, np. w nr. z II 1981 przedstawiono przebieg rozmów 30 I 1981 przedstawicieli KKP „S” z rządem PRL nt. wolnych sobót, dostępu „S” do środków masowego przekazu, rejestracji związków zawodowych rolników indywidualnych.

Pismo miało zasięg lokalny, kolportowane przez KZ. Cena egz. 2 zł.

Kontynuowane jako „Informator Wewnętrzny NSZZ «Solidarność» Region Pobrzeże” (11 III – 27 IV 1981, 4 nr.), następnie jako „Biuletyn Informacyjny NSSZ «Solidarność» Region Pobrzeże” (od nr. 5 z 8 V 1981).

 

Marcin Ozga

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry