Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» w Instytucie Badań Jądrowych

"Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» w Instytucie Badań Jądrowych", pismo wydawane X 1980 – XI 1981 przez „S” w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka.

Ukazało się 25 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie w nakładzie 700 – 2,2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Nr 4 specjalny (z 11 XII 1980) dot. wyborów do władz związkowych w IBJ. 25 V i 3 IX 1981 ukazały się nienumerowane wydania specjalne sygnowane przez „S”, pierwsze z projektem Statutu Samorządu Pracowniczego z Ordynacją Wyborczą, drugie nt. wyborów do samorządu, z nową wersją statutu. Do nr. 10 dołączono ankietę dot. uwag do biuletynu. Wydano też nr specjalny Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość oraz materiały Ośrodka Badań Społecznych przy „S” Region Mazowsze.

W składzie redakcji: Ludwik Dobrzyński (nieformalny redaktor naczelny), Janusz Batko, Ludwik Chełmicki, Jerzy Dzieciaszek, Zygmunt Łuczyński, Marek Szczekowski, Andrzej Wiśniewski; od nr. 4 Alina Łopuszyńska, Z. Święcicki, Ryszard Wiśniowski; od nr. 24 Piotr Strzałkowski; spotykano się w budynku IBJ przy ul. Hożej w Warszawie, w sali seminaryjnej oraz w Świerku; druk w drukarni IBJ w Świerku.

Publikowano teksty dot. spraw pracowniczych, zamieszczano informacje bieżące, np. uchwały związkowe, oświadczenia, komentarze do bieżących wydarzeń, wspomnienia, wywiady ze znanymi działaczami opozycji, działaczami „S” oraz ekspertami, także przedruki.

Kolportowano na terenie trzech ośrodków IBJ: przy ul. Hożej, na Żeraniu i w Świerku oraz do innych warszawskich KZ „S” i w Regionie.

Wydawanie pisma wznowiono od nr. 1 w IV 1990 pt. „Biuletyn Solidarności IBJ. Pismo Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Instytutów Atomistyki w Świerku”.

Ukazywała się mutacja pisma pod tym samym tytułem, redagowaną przez ten sam zespół. Kolejne nr. poprzedzała literka „Z”. Wychodziło nieregularnie IX-X 1981 w czasie trwania I KZD. Ukazało się 13 nr. drukowanych na powielaczu w nakładzie 300 egz. Zamieszczano bieżące informacje ze zjazdu.

Jednocześnie z „Biuletynem” wychodziły tomy Biblioteki Biuletynu Informacyjnego: t. 1 – ''Zeszyty OBS-3. Gospodarka'', t. 2 – ''Interwencje-praworządność'' (III 1981), t. 3 – ''Interwencje-praworządność'' (VI 1981), t. 4 – ''Sprawy związkowe'' (VIII 1981), t. 5 – ''Sprawy związkowe. Materiały do dyskusji nad Statutem'' (VIII 1981), t. 6 – ''Najnowsza historia Polski. Robotnicy 1956-1970-1980. Wieczór III Forum Kultury Politycznej, SDP'' (IX 1981), t. 7 – ''Sprawy związkowe'' (IX 1981), t. 8 – ''Problemy społeczne'' (XI 1981), t. 9 – ''Program związku'' (XI 1981).

 

Anna Grażyna Kister

Otwock, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry