Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „S” Region Mazowsze Oddział w Łomży, następnie Prezydium Zarządu Oddziału w Łomży, wydawane I-VIII 1981 początkowo z pomocą redakcji „Niezależności” nakładem Regionu Mazowsze.

Ukazały się co najmniej 23 nr. (nr 8 wydany przez MKS „S” w Łomży) o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu; wychodziło nieregularnie, V-VII 1981 bez numeracji, datowane.

W zespole: redaktor odpowiedzialny Lech Gizelbach, druk i sprawy techniczne Antoni Rogowski, decyzje o poszczególnych materiałach podejmowało Prezydium TKZ.

Publikowano głównie oświadczenia i uchwały TKZ, sporadycznie informacje z regionu i kraju.

Za kolportaż odpowiedzialna była Teresa Steckiewicz, która rozdziela nakład pisma pomiędzy podległe KZ. Zasięgiem obejmowało głównie Łomżę, Kolno i najbliższe okolice.

 

Marcin Zwolski

Region Mazowsze, Łomża

Opcje strony

do góry