Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez uczelnianą organizację NZS przy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu w roku akademickim 1980/1981.

Zespół redakcyjny „Biuletynu Informacyjnego NZS WSI Opole” tworzyli Zbigniew Bereszyński i Wiesław Ukleja, stanowiący jednocześnie trzon zespołu redakcyjnego biuletynu „Opolitechnik”. Ze względu na stale rosnącą objętość poszczególnych numerów „Opolitechnik” wychodził w 1981 w coraz większych odstępach czasowych. Sytuacja ta zrodziła konieczność równoległego wydawania drugiego pisma o charakterze informacyjnym, o maksymalnie zredukowanej objętości. Pismem tym stał się „Biuletyn Informacyjny”.

W V i VI 1981 ukazały się 3 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, nakład 250-500 egz. Nazwa i szata graficzna (winieta) nawiązywała do tradycji „Biuletynu Informacyjnego” Armii Krajowej z czasów II wojny światowej.

 

Zbigniew Bereszyński

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry