Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny «Obozu»

„Biuletyn Informacyjny «Obozu»”, pismo wydawane VI 1984 – XII 1989 w Warszawie z inicjatywy Andrzeja Ananicza. Ukazało się 50 n-rów, obj. 4–27 s., format A4, druk na powielaczu i offsecie, nakł. nieznany; gł. dwumiesięcznik. W redakcji: A. Ananicz, Jan Malicki, Wojciech Maziarski, Kazimierz Stembrowicz, Krzysztof Turlejski; współpracownicy m.in.: Grażyna Golubow, Leszek Hensel, Maciej Łukasiewicz, Jadwiga Sprusińska, Antoni Zambrowski. Do 1988 wydawane przede wszystkim dla in. redakcji pism podziemnych, 1988–1989 dla szerokiego grona czytelników. Publikowano kronikę bieżących wydarzeń w krajach bloku sowieckiego, teksty publicystyczne, informacje o represjach, sytuacji narodowościowej, ekonomicznej i religijnej, wywiady z działaczami opozycyjnymi lub redakcjami pism podziemnych. Kolportowane w całym kraju.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry