Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny «Solidarności» Ziemi Strzyżowskiej

"Biuletyn Informacyjny «Solidarności» Ziemi Strzyżowskiej", pismo wydawane II-VIII 1982 w Strzyżowie.

Ukazało się 7 nr. o obj. 4 s. w formacie A4 w nakł. 100-150 egz., drukowanych na powielaczu; miesięcznik.

W składzie zespołu (redakcja i druk): Władysław Jochym, Władysław Kmieć, Marian Pyra, Jerzy Ziobro, Stanisława Ziobro, Urszula Żydzik.

Publikowano informacje i artykuły o tematyce lokalnej, przedruki z podziemnej prasy ogólnopolskiej (głównie krakowskiej i warszawskiej), z nasłuchu radiowego zachodnich rozgłośni polskojęzycznych.

Adresowane do lokalnego środowiska członków „S” i „S” RI. Kolportowane także w sąsiednich miejscowościach: Brzozowie, Sędziszowie Małopolskim, Rzeszowie, Krośnie i Jaśle.

Wydawanie pisma zakończono po aresztowaniu Jerzego Ziobry, przeciwko któremu 10 VIII 1982 wszczęto sprawę karną, wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie został uniewinniony, sprawę zamknięto 3 XII 1982.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Strzyżów

Opcje strony

do góry