Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny «Solidarność» MKZ Stalowa Wola

„Biuletyn Informacyjny «Solidarność» MKZ Stalowa Wola”, pismo wydawane 19 I – 10 XII 1981 przez MKZ Stalowa Wola/ZR, Ziemia Sandomierska; n-ry 1–11 jako „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» MKZ Stalowa Wola, od nr 12 (30 IV 1981) „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemia Sandomierska”, od n-ru 14 „Biuletyn Zarządu Regionu «Solidarność» Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli”, od n-ru 30 (18 IX 1981) „Tygodnik NSZZ «Solidarność» Ziemia Sandomierska”. Ukazały się 34 n-ry, obj. do 12 s., format B5 (od IV 1981 A4), druk na powielaczu w drukarni HSW, nakł. 3–5 tys.; numeracja ciągła, wychodziło regularnie. Jedyna przerwa w druku (19 X – 12 XI 1981) podczas pogotowia strajkowego i strajku w woj. tarnobrzeskim, kiedy wydawana była „Gazeta Strajkowa”/„Biuletyn Strajkowy” (25 n-rów). W redakcji: Wacław Szczoczarz, Anna Garbacz, Kazimierz Rostek, Michał Rudziński; po I WZD (25–26 IV 1981): Wacław Szczoczarz (redaktor nacz.), Elżbieta Brzezińskia, Marian Karaś, Adam Krakowiak, Robert Wiciński, Mirosław Majewski; z redakcją współpracowali działacze ZR. Siedziba redakcji w Stalowej Woli przy ul. Włodzimierza Lenina 10 (obecnie gen. Leopolda Okulickiego), od 21 IV 1981 w MKZ/ZR w Stalowej Woli przy ul. Stanisława Staszica 15b. Publikowano teksty dot. działalności związkowej w regionie, bieżących wydarzeniach w woj. tarnobrzeskim, sytuacji w kraju oraz informacje dot. „S” RI Regionu Tarnobrzesko-Sandomierskiego. Kolportowane w woj. tarnobrzeskim, gł. wśród mieszkańców miast.

Marcin Bukała|Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry