Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny «Ząb»

"Biuletyn Informacyjny «Ząb»", pismo sympatyków „S”, wydawane 22 II – 2 XI 1982 w Gdańsku przez podziemną oficynę Ząb, sygnowane: „Gdańsk. NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych w nakładzie 1,5–3 tys. egz.; nienumerowane (w lewym górnym rogu strony tytułowej umieszczono logo „S”); pierwsze nr. ukazywały się co 2–3 tyg., następne raz w mies.

W składzie redakcji: Andrzej Fic (główny redaktor i założyciel oficyny Ząb), Marek Popławski i Zdzisław Kościelak (nr z V 1982, pracownicy gdyńskiego Klimoru); początkowo drukowano na papierze, który A. Fic zakupił własnym sumptem przed 13 XII 1981.

Pismo niezwiązane z żadnym ważnym ośr. opozycji. Jak wspomina A. Fic: „Wyglądało na to, że wszyscy i tak wiedzą o co chodzi, więc nie miała nadmiernego znaczenia zawartość pisma, ale fakt jego ukazywania się, to, że jest i jest przeciw”. Zamieszczano teksty dot. bieżących wydarzeń, informacje o losie internowanych opozycjonistów, oświadczenia i komunikaty, przedruki z innych podziemnych pism oraz wiadomości z Radia Wolna Europa.

Organizacja kolportażu: M. Popławski, Z. Kościelniak i Tadeusz Popławski (młodszy brat M. Popławskiwego). Pismo początkowo rozrzucane przez harcerzy na trasie podmiejskiej kolejki elektrycznej.

Piotr Brzeziński

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry