Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13152,Biuletyn-Informacyjny-Obozu.html
2021-03-03, 02:35

Biuletyn Informacyjny «Obozu»

"Biuletyn Informacyjny «Obozu»", pismo wydawane w Warszawie przez redakcję „Obozu” z inicjatywy Andrzeja Ananicza VI 1984 – XII 1989.

Ukazało się 50 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: A. Ananicz, Jan Malicki, Wojciech Maziarski, Kazimierz Stembrowicz, Krzysztof Turlejski, we współpracy m.in. z Grażyną Golubow, Leszkiem Henslem, Maciejem Łukasiewiczem, Jadwigą Sprusińską, Antonim Zambrowskim.

Zamieszczano kronikę bieżących wydarzeń w krajach bloku sowieckiego, teksty publicystyczne, informacje o represjach, sytuacji narodowościowej, ekonomicznej i religijnej.

1984-1988 wydawany do użytku wewnętrznego redakcji pism niezależnych, od nr. 40 (z 3 XI 1988) dla szerokiego grona czytelników.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony