Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania

„Biuletyn Informacyjny Gdańskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania”, organ Gdańskiego KOWzP (utworzonego 28 II 1981, kierowanego przez Dariusza Kobzdeja, uczestnika RMP) wydawany 25 IV – 28 XI 1981.

Ukazało się 9 nr. o obj. 4-12 s. w formacie A5 i A4 (od nr. 5), drukowanych na offsecie i na powielaczu (by zwiększyć nakład, dodrukowywano egz. na powielaczu), nakład nieznany; pismo wychodziło nieregularnie.

W czasie głodówki solidarnościowej prowadzonej od 27 V 1981 przez działaczy GKOWzP w Akademii Medycznej w Gdańsku w intencji uwolnienia więźniów politycznych ukazywały się wydania specjalne pt. „Gdański Komitet Obrony Więzionych za Przekonania: z ostatniej chwili” (nieuwzględnione później w numeracji ciągłej). Wydano dodatek specjalny do nr. 5 z 28 V 1981: plakat ''Uczestnicy strajku głodowego''.

W składzie zespołu: Stefan Dydycz (redaktor nacz.), Krzysztof Dowgiałło, J. Krawczyk, Anna Marszewska, Zofia Orłowska, Krystyna Ostrowska, Dorota Wciorka, Jan Janczewski (od nr. 5), R. Zatorski (nr 6), Henryk Dzwonkowski (redaktor naczelny od nr. 8, po odejściu S. Dydycza). Skład redakcji ujawniano od nr. 2 z 2 V 1981.

Zamieszczano dokumenty dot. bieżącej działalności Gdańskiego KOWzP, artykuły rocznicowo-patriotyczne, prezentowano sylwetki więźniów politycznych; w nr. 9 z 28 XI 1981 przedrukowano pismo Min. Spraw Wewnętrznych z 5 XI 1981 zakazujące działalności Regionalnego KOWzP jako jednostki statutowej „S”.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry