Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Hutników

"Biuletyn Informacyjny Hutników" (od nr. 1/31 z 9 VIII 1981 „Obserwator Robotniczy”, podtytuł: ”Biuletyn informacyjny Komisji Robotniczej Hutników BIH”), pismo wydawane w Krakowie przez Sekcję Informacji KRH „S” Kombinatu Huta im. Lenina, na mocy porozumienia między KRH i dyrekcją HiL, 25 XI 1980 – 21 XI 1981.

Ukazało się 40 nr. o obj. 4-20 s. w formacie A4 i A5, drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 5 tys. egz. oraz wydania specjalne z 28 VII i XI 1981; wychodziło 2 razy w tygodniu, od nr. 31 nieregularnie.

W składzie redakcji: Anna Gorazd, Andrzej Hudaszek (od nr. 2 redaktor naczelny), Krzysztof Naruszewicz, Jan Ciesielski, Marian Mirowski, Stanisław Handzlik (od nr. 22 z 17 IV 1981), Jerzy Piekarski, Krzysztof Sajboth (od nr. 25 z 8 V 1981) i Czesław Szewczuk; autorzy: Halina Bortnowska, Czesława Mirowska, Edward Nowak, Jan Ciesielski, Mieczysław Gil, Jan Żurek i Maciej Mach; ilustracje: Bogusław Crazulis; zdjęcia: Stanisław Gawliński.

Zamieszczano oświadczenia KRH, materiały zatrzymane przez cenzurę w „Głosie Nowej Huty” i „Kurierze Polskim”, poezję, aktualne informacje z kraju i ze świata. Dyrekcja HiL miała prawo zamieszczać swoje publikacje i niejednokrotnie ingerowała w treść pisma. Do ostrego konfliktu doprowadziło wstrzymanie druku nr. 31 z powodu godzącej zdaniem dyrekcji w sojusz z ZSRS treści jednego z artykułów. W odpowiedzi KRH wydała 28 VII 1981 nr specjalny opisujący zaistniałą sytuację. Po ponad miesięcznej przerwie pismo wznowiono pt. „Obserwator Robotniczy”.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry