Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Informacyjnej Służby Wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Gdańsk

„Biuletyn Informacyjny Informacyjnej Służby Wyborczej Komitetu Obywatelskiego «Solidarność» Gdańsk”, pismo wydawane 27 IV – 10 VI 1989, od nr. 5 jako „Biuletyn Informacyjny Informacyjnej Służby Wyborczej Komitetu Obywatelskiego Gdańsk”.

Ukazało się 25 nr. o obj. 2–4 s. w formacie A4, drukowanych początkowo na powielaczu, od nr. 17 na offsecie; dziennik.

W składzie redakcji m.in.: Maciej Żakiewicz (redaktor naczelny), Wojciech Szeląg i Teresa Remiszewska; od nr. 17 (z 24 V 1989): Andrzej Drzycimski i Wiesława Trojanowska.

Od nr. 7 (z 10 V 1989) zamieszczano informację: „Biuletyn jest pismem wewnętrznym powołanym do życia w celu usprawnienia przepływu informacji wyborczej w strukturach związkowych «Solidarności»”. Wydano jedno nienumerowane i niedatowane wydanie specjalne ''Sondaż przedwyborczy'', zawierające formularz ankiety.

Kolportowano na terenie Gdańska.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry