Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Kolejarzy "Solidarność"

„Biuletyn Informacyjny Kolejarzy «Solidarność»”, pismo wydawane w Lublinie VI 1983 – V 1989, od n-ru 19 (z XI 1985) podtytuł: „Pismo Kolejarzy Węzła Lublin, członków NSZZ «Solidarność»”, od n-ru 26 (z XI/XII 1988) „Pismo Kolejarzy Węzła Lublin”. Nr 17 (z VI 1985) bez numeracji, nr 26 z błędną datą II 1988, nr 27 (ostatni) zawierał informację o zakończeniu działalności wydawniczej. Ukazało się 27 n-rów, obj. 2–8 s., format A4 (do n-ru 25 z VII 1988), późn. A5, druk kolejno na: powielaczu białkowym, techniką sitodruku, na offsecie, nakł. 200–1 tys. egz.; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. W n-rze 1 anonsowane jako organ Tymczasowej KZ Kolejarzy Węgla Lubelskiego, faktycznie było zainicjowane i wydawane przez działaczy „S” z Lokomotywowni PKP Lublin Janusza Iwaszkę i Zdzisława Koguciuka oraz podziemnego wydawcę i drukarza Arkadiusza Kutkowskiego (współpracowali przy druku Dariusz Dybciak i Wiesław Haley ze środowiska studenckiego). Z redakcją stale współpracowało kilkunastu pracowników PKP zajmujących się zbieraniem informacji i kolportowaniem pisma. Przez dłuższy czas pismo drukowano w mieszkaniu K. Tarkowskiego (ul. Nowy Świat w Lublinie). Gł. punktami kolportażowymi były: stancja Z. Koguciuka (dzielnica Ponikwoda w Lublinie), mieszkanie K. Tarkowskiego, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pismo poruszało problemy środowiska kolejarzy: warunki pracy, nadużycia władzy, bieżącą działalność „S”; publikowano oświadczenia Tymczasowej KZ KWL, szczegółowo rejestrowano przypadki represjonowania kolejarzy, nagłaśniano przypadki współpracy z komunistycznymi władzami.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry