Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”, pismo wydawane X 1980 - 4 XII 1981. Początkowo jako „Biuletyn Informacyjny Niezależnych Związków Zawodowych «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”; od XI 1980 jako „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”. Ukazało się 35 numerów, drukowanych techniką powielaczową, w formacie A4, o obj. 5–14 s. Nakład początkowo 200 egz., ostatecznie wzrósł do 1,5 tys. egz. W redakcji: Stefan Hempel, Janusz Krasiński, Jolanta Lewandowska i Tadeusz Sągolewski.

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry