Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”

Wydawany od X 1980. Początkowo jako „Biuletyn Informacyjny Niezależnych Związków Zawodowych «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”; od XI 1980 jako „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego «Puławy»”. Ukazało się 35 numerów; ostatni z datą 4 XII 1981. Drukowany techniką powielaczową, w formacie A4. Ilość stron: 5–14. Nakład początkowo 200 egz., ostatecznie wzrósł do 1500 egz. Redagował zespół: Stefan Hempel, Janusz Krasiński, Jolanta Lewandowska i Tadeusz Sągolewski.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry