Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie

"Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Przedsiębiorstwo Państwowe «Polmozbyt» w Lublinie", pismo wydawane w Lublinie 21 II – 28 IX 1981. Nr. 12-14 wydano jako „Informator zjazdowy” (o nr. 1-3) nt. 1. tury obrad I KZD, nr 16 jako „Informator zjazdowy nr 5 KZ NSZZ «Solidarność» przy PP «Polmozbyt» w Lublinie” nt. 2. tury obrad I KZD.

Ukazało się 16 nr. o obj. 6-20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 150-250 egz.; wychodziło nieregularnie, do użytku wewnątrzzwiązkowego.

W składzie redakcji w różnych okresach: Zenon Binkiewicz, Andrzej Ciostek, Stefan Gmitruk, Teresa Kozioł, Jerzy Leziak, Zdzisław Mazur, Daniela Pszczoła i Waldemar Witold Robak.

Publikowano informacje zakładowe, krajowe i międzynarodowe.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry