Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie

„Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie”, pismo wydawane przez Komitet Założycielski, nast. KZ „S” Fabryki Przekładni Samochodowych Polmo w Tczewie X 1980 – 1 XII 1981.

Ukazało się 19 n-rów, obj. 8–16 s., format A4, druk na powielaczu i offsecie, nakł. 40–80 egz. (n-ry 1–4), nast. 360–400 egz.; wychodziło co 2–4 tygodnie W redakcji w różnych okresach: Andrzej Kaszuba, Leszek Lamkiewicz, Tadeusz Wilczarski, Konrad Gajewski, Janina Tranbsbor, Ryszard Bartnik, Eliza Arciszewska i Barbara Wiśniewska. Druk: Zdzisław Stachowicz (pierwsze 4 n-ry w swoim mieszkaniu, nast. w pomieszczeniach KZ). Publikowano zakładowe informacje związkowe, wiadomości, komunikaty, materiały problemowe będące przedrukami z in. pism, gł. związkowych, informacje dot. bieżących wydarzeń społ.-polit. Przypominano wydarzenia historyczne, np. odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918, poznański Czerwiec i Październik 1956.

Nakł. n-ru 20 (drukowanego 12 XII 1981) został przejęty przez tczewską SB.

Kolportowane gł. w zakładzie.

 

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry