Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej

„Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłop­skiej Ziemi Grójeckiej”, pismo związane z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, wydawane z inicjatywy ks. Czesława Sadłowskiego X 1978 (nr 1) – do IV 1980 (nr 4/18); wzorowane na niezależnym piśmie „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR. Ukazało się 18 n-rów, obj. 4–8 s., format A4, druk jednostronny na powielaczu, nakł. 500–1,5 tys. egz.; miesięcznik. Jako miejsce druku podawano: „Polowa Drukarnia Chłopska im. Wincentego Witosa Zakład nr 2” lub wydano „na zlecenie KSChZG”. Faktycznym miejscem druku była parafia w Zbroszy Dużej, a drukarzami ks. Czesław Sadłowski lub jego współpracownicy. W redakcji: Anna Górska i Marian Piotrowski (n-ry 9–16). Podczas nocnego najścia na kościół w Zbroszy Dużej w nocy 31 I/1 II 1980 SB skonfiskowała powielacz; w IV 1980 pismo przestało się ukazywać. Biuletyn zawierał gł. informacje nt. działalności Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej i innych komitetów, komunikaty i uchwały, informacje o działalności Uniwersytetu Ludowego w Zbroszy Dużej i streszczenia niektórych wykładów; ponadto publikowano informacje o represjach, przedruki ważnych artykułów z innych pism niezależnych, zwłaszcza dot. spraw wsi i rolników, a także krytyczne uwagi o miejscowej biurokracji. Wydawane ze środków własnych parafii w Zbroszy Dużej, niekiedy wspierane finansowo przez pojedynczych ofiarodawców. Kolportowane bezpłatnie gł. wśród chłopów z okolic Grójca, sporadycznie w innych regionach kraju.

Józef Baran

Opcje strony

do góry