Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów PRz

"Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów PRz", pismo redagowane przez studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej, wydawane od X 1980 (po powstaniu KZ NZS).

Ukazały się co najmniej 3 nr. o obj. ok. 10 s. w formacie A5, drukowane techniką sitodrukową i na powielaczu.

W składzie redakcji: Maciej Burman, Grzegorz Sierakowski, Ryszard Jaszczyński, Bogdan Ciuba, Wiesław Borkowski, Paweł Kufel.

Zawierało informacje nt. działalności NZS Politechniki Rzeszowskiej, spraw studenckich, problemów samorządu uczelnianego, publikowano artykuły opisujące cele, strukturę i ogólną działalność NZS, w rubryce „Kalendarium” zamieszczano ważniejsze daty z życia NZS, informowano także o wydarzeniach w Regionie i w kraju, publikowano niezależną poezję.

Mirosław Romański

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry