Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina

„Biuletyn Informacyjny” Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pismo wydawane 1980–1981 przez KZ NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Winieta opatrzona mottem: „Rozwaga i Solidarność” oraz symbolem stoczni. Od 16 IX 1980 do 28 II 1981 wydano 29 nr. (obj. 4–8 s., druk offsetowy, numeracja ciągła, wydawane nieregularnie, format A5). Redaktorem odpowiedzialnym był pocz. Jacek Merkel. Od nr. 26 (1 II 1981) w stopce podawano następujący skład redakcji: J. Merkel, Roman Pieńkowski i Andrzej Turek. Najwięcej materiałów podpisanych nazwiskiem zamieszczali R. Pieńkowski i Jerzy Milewski. Na łamach czasopisma informowano o sprawach związkowych. Kolportaż na terenie zakładu pracy. Czasopismo przestało się ukazywać po I Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ „S”, na którym wybrano Komisję Zakładową, a nast. rozpoczęto wydawanie czasopisma pod zmienionym tytułem „Rozwaga i Solidarność”.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry