Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni

„Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni”, pismo wydawane w Gdyni IX 1980 – 16 III 1981. W nr. 1 motto: „Solidarność dziś, sukces jutro!”.

Ukazało się 10 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie i techniką sitodruku w nakładzie 2 tys. egz.; pismo wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Andrzej Lewandowski, J. Banach, Andrzej Mera, Ewa Jażdżewska.

Zamieszczano informacje bieżące i związkowe; publikowano też obszerniejsze teksty, m.in. ''List otwarty Jacka Kuronia do Stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża'' (nr 4 z 13 X 1980), ''O Komitecie Samoobrony Społecznej „KOR”'' (nr 8 z 10 XI 1980).

Po 13 XII 1981 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ «Solidarność» przy Kombinacie Budowlanym Gdynia”. Wydano 3 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu. W nr. 3 (oznaczonym jako „Wydanie nr 3” z 15 VII 1983) opublikowano listę członków grupy założycielskiej związków zawodowych podporządkowanych PZPR w KB Gdynia.

Kolportowane na terenie zakładu pracy.

 

Wojciech Turek

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry