Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» ZSM Polmo

„Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» ZSM Polmo”, pismo KZ „S” w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo w Praszce, wydawane 17 IV – XII 1981. Ukazało się 15 n-rów, obj. 4–10 s., format A4, druk na zakładowym offsecie, nakł. 900 egz.; dwutygodnik. Redagowali pocz. Bogumił Gospodarek i Józef Gędek, od VII 1981 Bogusław Przybył. W redakcji także: Wiesław Szczepanowski, Krystyna Szybalska, Stanisław Sawicki, Leon Kosiński, Barbara Ratecka, Ewa Kołodziejska, Joanna Dębska, Teresa Smolarz, Krystyna Ficenes, Jolanta Ciura. Publikowano uchwały KZ, informacje o działalności „S” w zakładzie i mieście, działalności „S” RI w regionie, zamieszczano wiadomości teleksowe z kraju, przedruki z prasy związkowej, w rubryce „Zgryz” teksty czytelników. Nr 3 poświęcony samorządowi pracowniczemu, w n-rze 9 zamieszczono wspomnienie Walentego Kokocińskiego z VIII 1980 i pocz. w „S” w zakładzie. Kolportowane gł. w regionie.

 

Wojciech Rotarski

Praszka, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry