Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny MKZ Giżycko

"Biuletyn Informacyjny MKZ Giżycko", pismo wydawane XII 1980 – IV 1981 w Giżycku przez MKZ „S” Region Mazury, następnie MKZ „S” Region Pojezierze; od nr. 8: „Informator MKZ NSZZ «Solidarność» Region Pojezierze”.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie kilkudziesięciu egz., następnie na powielaczu białkowym w nakładzie 100-500 egz.; w zamierzeniu dwutygodnik, wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu w różnych okresach: Lech Biegalski, Jan Jarocki, Sławomir Karolik (odpowiedzialny za druk i sprawy techniczne), Barbara Moszyk (przepisywanie tekstów), Bożena Mrozinkiewicz, Marek Sztabkowski.

Publikowano wiadomości związkowe z kraju i regionu, oświadczenia i uchwały MKZ, porady prawne.

Kolportowane poprzez sieć KZ wchodzących w skład MKZ Region Mazury w Giżycku, następnie MKZ Region Pojezierze, docierało do środkowej i zachodniej części woj. suwalskiego.

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry