Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» w Nysie

"Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ «Solidarność» w Nysie", pismo wydawane z przerwami: 10 XI 1980 – 20 XI 1981, XII 1981 – XII 1982 i 1983-1984. Od nr. 10 (16 IV 1981) jako „Solidarność”, podtytuł: „Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» w Nysie”, nr 28 jako „Solidarność Nyska”; wznowione po 13 XII 1981. Nr. 1-28 ukazywały się zamiennie jako „Wiadomości Wojenne Solidarności” lub „Informator Wojenny «Solidarność» Nysa”, od nr. 29: „Solidarność Ziemi Nyskiej. Wydanie Wojenne”, 1983-1984: „Solidarność Ziemia Nyska”.

Do 20 XI 1981 ukazało się 28 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A4 (niektóre, m.in. nr 11 z 21 V 1981, w formacie A3) w nakładzie 2-4 tys. egz., drukowanych techniką sitodruku, od nr. 10 na offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji „Biuletynu Informacyjnego”: August Bożentko, Marek Kupiec, Bolesław Leśniak i Janusz Antoni Sanocki; „Solidarności” i „Solidarności Nyskiej”: Jerzy Jakubek, Ewa Kmiecik (z-ca redaktora naczelnego), Krzysztof Pawlik (redaktor naczelny), Jan Piątkowski, J.A. Sanocki, Henryk Stępień i Zbigniew Zając.

Zamieszczano informacje, publicystykę o tematyce związkowej i społeczno-politycznej, artykuły historyczne, głównie rocznicowe (Radom ’76, Węgry ’56), przedruki z innych pism „S”.

Kolportowane w zakładach pracy reprezentowanych w MKZ Ziemia Nyska.

Po 13 XII 1981 członkowie zespołu: J. Jakubek, K. Pawlik, J. Piątkowski, J.A. Sanocki, H. Stępień i Z. Zając, zostali internowani. Pismo reaktywował A. Bożentko, członek „S” w Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie.

XII 1981 – XII 1982 wydano 33 nr. o obj. 2 s. w formacie A4 w nakładzie do 500 egz., drukowane na ramce. Prace redakcyjne, druk i kolportaż: A. Bożentko, także autor; współpraca: Zbigniew Jakubek (autor niektórych tekstów), J. Jakubek i inni (kolportaż); w XII 1982 funkcję organizatorską przejął J.A. Sanocki zwolniony z internowania. Publikowano artykuły o tematyce społeczno-politycznej, informacje z zakładów nyskich, nazwiska kolaborantów z FSD, przedruki artykułów z innych pism podziemnych (m.in. z „Biuletynu Wielkopolskiego”), zamieszczono listę internowanych w Ośr. Odosobnienia w Nysie i Grodkowie oraz relację z przewiezienia internowanych z Zabrza do Nysy; publikowano odezwy, oświadczenia i komunikaty TKK „S” Ziemi Nyskiej, Tymczasowej KZ „S” z Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Nysie. „Solidarność Ziemia Nyska” ukazywała się sporadycznie przy okazji rocznic (m.in. 3 V, 31 VIII i 13 XII); obj. 2 s., format A4, nakład 500 egz.; kolportowane w regionie.

 

Zbigniew Bereszyński|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry