Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej

„Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej”, pismo wydawane przez MKZ w Krasnymstawie 22 VI - X 1981; od nr. 3 z VIII 1981 podtytuł: „Nieregularne pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Krasnystaw”; w stopce redakcyjnej: „Krasnostawski Biuletyn Informacyjny”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 6-12 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-500 egz.

W redakcji w różnych okresach: Marek Adamczuk, Aleksander Chudzik, Kazimierz Głowacki, Andrzej Grabek, Jan Huszcza (przew. MKZ), Małgorzata Jasińska, Józef Kociuba, Maria Matysiak, Wacław Musiel, Stanisław Osiewicz, Maciej Psujek.

Artykuły o tematyce związkowej i historycznej.

Pismo o zasięgu lokalnym, kolportowane w oparciu o struktury MKZ, a nast. Zarządu Oddziału w Krasnymstawie.

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry