Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» HBB

„Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność» HBB”, od n-ru 10 (z VIII 1981) „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Huty Żelaza w Częstochowie”, wydawany przez Komitet Założycielski/KZ w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie XI 1980 – X 1981.

Ukazało się 19 n-rów, obj. 4–16 s., format A5, druk na zakładowym offsecie, nakł. 200–1,1 tys. egz.

W redakcji: Andrzej Biernacki, Zbigniew Horski, Jan Łyzicki, Jerzy Turkiewicz, Zbigniew Wasilkowski, Andrzej Więckowski, Andrzej Stajszczak, Marta Konieczna, Tadeusz Kazibudzki.

Publikowano uchwały KZ, informacje o działalności „S” w zakładzie i w krajowej sekcji hutniczej, zamieszczano relacje, m.in. z uroczystości poświęcenia obrazu św. Rodziny na Wydz. Walcowni Blach Grubych w I 1981 oraz poświęcenia sztandaru zakładowej „S” na Jasnej Górze 30 VIII 1981 (nr 11/1981); komentowano aktualne wydarzenia, polemizowano z propagandą TV, zamieszczano przedruki z prasy krajowej. Pod winietą „Biuletynu” przedrukowano 3 n-ry (nr 28–30 z 1981) „Wolnego Związkowca”.

Kolportowane gł. w regionie.

 

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry