Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie

„Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Akademii Rolniczej w Lublinie”, pismo wydawane przez Komisję Uczelnianą „S” od 26 I 1981 do 23 X 1981. Ukazało się 16 nr. (obj. 8–18 s., druk offsetowy w uczelnianej pracowni poligraficznej, nakł. 500–1500 egz., format A5, wychodziło nieregularnie). W redakcji: Barbara Woytowicz, Andrzej Pleszczyński, Krzysztof Grudzień, Krzysztof Gilewicz, Wanda Baj, Marek Kuna, Ewa Różycka, Ludwik Tochman. Autorzy: m.in. Jan Magierski, Lech Szafrański. Poruszano tematykę uczelnianą i związkową, omawiano bieżące wydarzenia w kraju, zamieszczano publicystykę historyczną, polityczną i gospodarczą (także fragmenty książek). Numer 9 z 5 VIII 1980 ukazał się jako nr specjalny zawierający Postulaty pracowników AR i odpowiedzi władz uczelni.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry