Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie

"Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie", pismo wydawane przez Komisję Uczelnianą „S” AR w Lublinie 26 I – 23 X 1981.

Ukazało się 16 nr. o obj. 8-18 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w pracowni poligraficznej AR w Lublinie w nakładzie 0,5-1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Barbara Woytowicz, Andrzej Pleszczyński, Krzysztof Grudzień, Krzysztof Gilewicz, Wanda Baj, Marek Kuna, Ewa Różycka, Ludwik Tochman. Autorzy: m.in. Jan Magierki, Lech Szafrański.

Poruszano tematykę uczelnianą i ogólnozwiązkową, omawiano bieżące wydarzenia w kraju, zamieszczano publicystykę historyczną, polityczną i gospodarczą (w tym fragmenty książek). Nr 9 (z 5 VIII 1980) ukazał się jako nr specjalny zawierający ''Postulaty pracowników AR i odpowiedzi władz uczelni''.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry