Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”, pismo wydawane przez „S” Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie 29 I – 7 XII 1981; początkowo pt. „Biuletyn Informacyjny Założycielskiego Komitetu Robotniczego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» FSC Lublin” (nr 1) oraz „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin” (n-ry 2-3), od nr. 4 „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”; nr 8 oznaczono dodatkowo jako „Informator wyborczy nr 1” zawierający m.in. ordynację wyborczą „S” Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie i uchwały z walnego zebrania, nr 11 z 9 VII 1981 jako „Wydanie Specjalne Biuletynu z okazji pierwszej rocznicy lipca 1980 r. w FSC”.

Ukazało się 26 nr.: nr 1 w formacie A4, drukowany na powielaczu; nr. 2-26 o obj. 5-28 s., w formacie A5, drukowane na offsecie w pracowni poligraficznej FSC w nakładzie 1,2–3 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, od nr. 15 tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Zbigniew Kamiński, Włodzimierz Niedźwiadek, Piotr Branica, Zdzisława Tuszewska, i J. Serafin. Zamieszczano zakładowe i ogólnopolskie dokumenty i informacje dot. „S” oraz publicystykę o tematyce historycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Kontynuacją był „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin” (4 IV 1982 – V 1986, 59 nr.).

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry