Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania

"Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania", pismo wydawane 8 XI 1980 – VIII 1981 w Gdańsku; nr 1 sygnowany przez Komitet Założycielski „S” POiW.

Ukazało się 7 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni w nakładzie 1000 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach m.in.: Krzysztof Bruski, Katarzyna Dobrowolska, Andrzej Hojan, Roman Lewtak, Mieczysław Migoń, Danuta Nowakowska, Bronisława Piasecka, Justyna Rogińska, Krystyna Ruchniewicz, Bronisław Sarzyński, Marek Stępa. Adres redakcji: Gdańsk, ul. Osiek 12.

Poruszano sprawy ważne dla środowiska nauczycielskiego; publikowano informacje związane z powstawaniem niezależnych organizacji młodzieży, np. nr 6 (z 4 IV 1981) poświęcono odnowie w ZHP.

Kolportowane wśród członków „S” POiW.

Kontynuacją pisma był „Wiatr od Morza” wydawany od VIII 1981 przez „S” POiW w Gdańsku.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry