Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej

„Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej”, pismo Komitetu Założycielskiego, nast. Komisji Okręgowej „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej, wydawane od 24 X 1980 do 19 II 1981.

Ukazało się 8 nr. (obj. 6–12 s., nakł. 200 egz., format A4–A5). Druk nr. 1 (powielony na maszynie do pisania), nr. 2–4 na powielaczu białkowym, nr. 5, 7, 8 offsetowy.

Ukazywało się nieregularnie.

W redakcji (bez stałego składu) m.in.: Zbigniew Jacyszyn, Krystyna Kowolik, Maria Regent, Cezary Raczyński, Eleonora Solak. Autorzy tekstów: Bronisław Duch, Dariusz Guzik, K. Kowolik, Jadwiga Kubrycht, Zenon Pigoń, C. Raczyński, M. Regent, E. Solak, Władysław Trzcionka, Piotr Woźniak. Opracowanie graf.: Teresa Chlebik i Joachim Ogiewa.

Publikacje bieżących informacji nt. bytomskiej i krajowej „S”, w tym struktur „S” OiW, przedruki z innych wydawnictw „S”, oświadczenia i komunikaty, publicystyka, przedruki poezji.

Pismo bezpłatne, kolportaż poprzez sieć placówek oświatowych zaopatrywanych przez członków „S” (szerzej kolportowano do komisji zakładowych w MKZ Bytom). Kontynuacją biuletynu było pismo „Dążenia. NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Bytomskiej”, wydawane od 27 IV do 15 X 1981.

Zenon Pigoń

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry