Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność»

"Biuletyn Informacyjny NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność»", pismo wydawane w Kaliszu przez „S” RI Region Wielkopolska Południowa 4 IX – 20 XI 1981.

Ukazało się 5 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w ZR; wychodziło co 12 dni.

W składzie redakcji: Paweł Kubis, Stanisław Kierzkowski, Henryk Kuczkowski.

W nr. 1-2 poruszano głównie tematy lokalne (m.in. zmiana przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, rozmowy „S” RI z pracownikami Spółdzielni Kółek Rolniczych); w nr. 2. Świętosław Fortuna, doradca prawny „S” RI w Regionie, krytykował wybory do Rad Wiejskich, ich niewielkie kompetencje, przynależność do będącego w likwidacji Frontu Jedności Narodu; od nr. 3. z 24 IX 1981 przeważała tematyka ogólnopolska (m.in. protest rolników w formie niepłacenia podatków, apel do członków ZSL o oddawanie legitymacji); w nr. 4-5 opublikowano m.in. informacje o posiedzeniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI, strajkach chłopskich w Siedlcach, protest przeciw projektowi ubezpieczeń rolnych, dokument OKZ „S” RI, w którym rolnicy domagali się rozmów z premierem PRL. W winiecie nr. 5 napis: „Szczęść Boże polskim chłopom”.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry